Mandag den 25. februar kl. 18.00 blev der holdt generalforsamling i De Stribede. Der var mødt 19 medlemmer op (inkl. Bestyrelsen), og efter en kort velkomst ved formand Brian Larsen blev Andreas Brix valgt som dirigent.

Brian Larsen fremlagde formandens beretning, og han fortalte, at 2018 havde været et positiv år for De Stribede. Der har dog været nogle udekampe, hvor man måtte aflyse busturen, men til kampen mod AGF i Århus kunne man sende to busser afsted med mere end 100 tilmeldte. Der er også blevet lavet en aftale med EUROCAR, der gør, at det nu også er muligt at sende minibusser afsted.

Først på sommeren i 2018 var der blevet planlagt en fodboldturnering på Fodboldfabrikken, hvor man også havde fået FC Midtjylland og AGF til at stille med et hold, men da der kun blev tilmeldt et enkelt hold fra De Stribede, blev turneringen aflyst, da det ellers ville have været for dyrt.
Der har også været arrangeret nogle morgenmadsarrangementer i løbet af året. Det har været en fin succes, så det vil der blive lavet noget mere af i fremtiden.

Der blev også snakket lidt om de nye udfordringer, der har været for De Stribede i løbet af året. Efterårets boykot betød, at fanklubben var nødt til at tænke anderledes, så der har været nogle initiativer, der både har været gode og mindre gode, men det tager man med som en god erfaring og arbejder videre med i den nye bestyrelse.

I efteråret fik De Stribede også muligheden for at sælge ud af OB’s merchandise. Det er der blevet støttet rigtig godt op om, og det har givet nogle midler, som fanklubben i fremtiden kan bruge på deres fremtidige arbejde.

Til sidst blev der fortalt lidt om årets julefrokost, som var en stor succes. Den blev holdt nede på Mål og Skåål, som er sponsor på De Stribedes hjemmeside, og der var næsten 30 tilmeldte.

Regnskab

Årets regnskab skulle også fremlægges, og da kassereren, Jakob Kaspersen, var forhindret i at være der fra begyndelsen, var det Diana Larsen, der fremlagde det.

Underskuddet fra 2017 er blevet vendt til et fornuftigt overskud i 2018, og en af de store årsager til det er, at man ikke længere betaler den store husleje til klubhuset på Middelfartvej, men nu i stedet har fået klubhuset på Stadion.

Overskuddet gør også, at der har været mulighed for at sende busser afsted til udebanetur, hvor der ikke lige har været de tilmeldte, som man havde håbet på.

DFF Seminar

Diana fortalte om det DFF Seminar, der blev afholdt i Odense i januar. Det varede en hel weekend, og der var bl.a. et oplæg fra justitsminister, Søren Pape, der fortalte lidt om Hooliganregisteret, karantæner osv.
Der var også besøg fra Divisionsforeningen, hvor der blev fortalt om, hvilke overvejelser man gør sig, når man skal have fastlagt et kampprogram.
Der var også besøg fra Holland, hvor formanden fra Ajax’ officielle fanklub fortalte lidt om, hvordan man går til fodbold dernede. Med det han fortalte, skal fodboldfans herhjemme i hvert fald ikke brokke sig.
Der var generalforsamling i DFF om søndagen, og her blev Diana valgt ind i bestyrelsen, så Odense fremover vil blive repræsenteret.

Valg til bestyrelsen

Jakob Kaspersen og Lisbeth Larsen ønskede at blive genvalgt til bestyrelsen, og det samme gjorde Jesper Beyer og Thomas Karlsen, der var kommet ind i bestyrelsen grundet deres plads som suppleanter. Diana Larsen og Bo Larsen ønskede ikke at blive genvalgt.

Morten Pedersen stillede også op til bestyrelsen, og efter et valg, og efterfølgende konstituering, kom bestyrelsen til at se således ud:

Formand: Brian Larsen
Næstformand: Morten Hermann
Kasserer: Jakob Kaspersen
Sekretær: Morten Pedersen
Medlem: Lisbeth Larsen
Medlem: Jesper Beyer
Medlem: Jesper Bendtsen

Lea Christensen ønskede genvalg som suppleant, og her var der fire andre, der også stillede op, så her skulle der også være valg. Det endte med, at de to suppleanter bliver Michael Larsen og Anita Jensen.

Morten Hermann sagde tak til dem, der stillede op til valg, og ikke blev valgt, og han håber på, at de alligevel vil hjælpe til og bakke op om de ting, der bliver lavet af De Stribede.

Som revisorer ønskede både Lene Stubgaard og Jan Povlsen genvalg, og de blev genvalgt uden modkandidater.

Indkomne forslag

Diana Larsen kom med et forslag om, at Tifo-kontoen skal ændres, så andre fans af OB kan søge midler til ting, der kan fremme stemningsskabende aktiviteter. Der skal dog være nogle kriterier:

– Der kan søges midler til initiativer, som kan fremme fanoplevelsen på RMN-Tribunen.
– Tifoer som bakker positivt op omkring klubben og holdet.
– Flag eller andre stemningsskabende remedier.

Der skal ansøges skriftligt til De Stribedes bestyrelse senest tre uger før brug, og hvis der er offentlig reklame af tifoen eller lign., skal der gøres opmærksom på, at det er støttet med midler fra De Stribede.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og det blev besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre med, hvordan man skal gribe det an fremover.

Der kom også et forslag fra De Stribede om at ændre i vedtægterne, men det kræver, at der er 2/3 af medlemmerne, så det kunne ikke lade sig gøre. Der bliver derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling søndag den 17. marts kl. 14.00, hvor dette er det eneste punkt på dagsordenen.

Til sidst blev der sagt tak til de nye, der er blevet valgt ind, og Brian Larsen rundede af med at takke for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *