Generalforsamling 2020

De stribede

D. 29/2-20 kl. 12

Afholdes i klubhuset på Nature energipark, Stadionvej,5200 Odense V

Indgang vedsiden af Hovedindgangen.

De Stribede vil være vært for en let anretning samt en tår at drikke.

• Valg af dirigent.
• Formandens beretning. (ved Brian)
• Aflæggelse af regnskab. (ved Jakob)

• Beretning fra DFF Seminar (ved Anita og Lisbeth)
• Valg af bestyrelse.

På valg er

  • Brian Larsen (Genopstiller ikke)
  • Morten Hermann (Genopstiller)
  • Jesper Bendtsen (Genopstiller)
  • Jesper Beyer (Trækker sig)


• Valg af 2 suppleanter.

  • Michael Larsen (Genopstiller ikke)
  • Anita Lykke (Genopstiller til Bestyrelsen)

• Valg af revisorer.

  • Lene Stubgaard (Genopstiller ikke)
  • Jan Povlsen (Genopstiller ikke)

Der er 2 poster ledige som Revisorer, kravet er at man kan kontrollere regnskab, afstemme bonner, bilag og bankkontoerne. Så det ville være en fordel hvis man har en vis viden omkring dette.


• Indkomne forslag.

  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

• Eventuelt.

For at kan stille op til bestyrelsen skal man være medlem af De stribede, samt have betalt sit kontingent.

Skriv en kommentar