Generalforsamling 2021

D. 22/3-21 kl. 19Afholdes Online via Microsoft TeamsLink vil blive sendt ud til Jer på mail når vi nærmere os mødet.Afstemningen vil også komme til at foregå online – nærmere beskrivelse vil blive sendt ud via mail.• Valg af dirigent.• Formandens beretning. (ved Diana)• Aflæggelse af regnskab. (ved Anita)• Valg af bestyrelse.På valg er

Generalforsamling 2021 Read More »