De Stribede strategi

Bestyrelsen i De Stribede, har som noget af det første vi har gjort, lavet en strategi for hvordan vi gerne vil have at De Stribede skal være, men også for hvad der skal arbejdes hen imod.
Vi gør dette, for at skabe åbenhed omkring arbejdet i bestyrelsen, så I medlemmer ved hvad vi gør og arbejder hen mod.

Vi har overdnet set lavet 5 strategiske mål:
1: De Stribede vil arbejde frem imod, at antallet af medlemmer fortsat går i den positive retning.
2: De Stribede vil arbejde hen imod flere tiltag for vores nuværende medlemmer.
3: De Stribede vil via dialog, samarbejde og respekt være med til at gøre stemningstribunen endnu bedre.
4: De Stribede vil arbejde hen imod at gøre vores busture endnu mere attraktive.
5: De Stribede vil opnå et tættere samarbejde med Odense Boldklub samt spillere og trænere.

Hvis du vil læse mere omkring vores strategi, kan den hentes på knappen nedenunder.

Vi håber at i vil tage rigtig godt imod strategien og vil være med til at bidrage til en god og spændende fremtid for De Stribede.

-Bestyrelsen i De Stribede.